Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego » Wyższa Szkoła Humanistyczna » Socjologia

64-100 Leszno, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5, Zobacz na mapie
Tel: tel. (65) 529-47-77, (65) 529-92-62, (65) 529-31-78
Fax: fax (65) 529-35-20
WWW: http://www.wsh-leszno.pl
Email: dziekanat@wsh-leszno.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kwalifikacje absolwenta


Absolwent studiów I stopnia na kierunku socjologia posiądzie wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiądzie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiądzie umiejętności pracy zespołowej. Będzie umiał wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Będzie umiał komunikować się z otoczeniem. Będzie potrafił wykonywać analizy społeczne pod kątem odpowiednich adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Będzie przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalności


  • Socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego   
  • Socjologia kultury i komunikacji społecznej   
  • Socjologia mediów i dziennikarstwo   
  • Socjologia pracy i zarządzania zasobami ludzkimi  
  • Badania rynkowe i społeczne
  • Socjologia spraw europejskich